Privacyverklaring

Jan Fokker

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring (versie september 2018) van digital agency Redhotminute B.V. Redhotminute bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt websites, apps en e-commerce platformen. Sinds de start van 2018 is Redhotminute B.V. een onderdeel van We are you B.V.

Wie zijn wij?

Redhotminute B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Graaf Reinaldweg 22-26, 4176 LX in Tuil. Ons Kamer van Koophandel nummer is 11051623 en ons BTW nummer is NL 810157408B01.

Contact opnemen?

Je kan altijd contact met ons opnemen via de mail, bijvoorbeeld als je vragen hebt, wilt solliciteren of inzage wilt in je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Redhotminute B.V. kan persoonsgegevens verwerken als je gebruik maakt van onze diensten, onze website en/of als je zelf persoonsgegevens verstrekt.

Deze privacyverklaring is ook bedoeld om informatie te verstrekken aan derden van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Redhotminute B.V. verwerkt namelijk vaak persoonsgegevens voor klanten. Daarmee wordt een verwerkersovereenkomst aangegaan, zoals verplicht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn NAW gegevens, contactgegevens, IP adres, locatiegegevens en gegevens over surfgedrag. Redhotminute B.V. verwerkt zelf geen bijzondere persoonsgegevens. 

Wat zijn de doelen en de redenen van de verwerking van persoonsgegevens?

Redhotminute B.V.  verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het opnemen van contact (telefonisch of per email) om diensten uit te voeren;
  • het verzenden van een nieuwsbrief;
  • het beveiligen van de website;
  • het verbeteren van de werking van de website;
  • bewaarplicht.

De redenen waarom persoonsgegevens worden verwerkt worden ook wel grondslagen genoemd. Die lijken erg op de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is bij Redhotminute vaak een overeenkomst die wordt uitgevoerd (het leveren van diensten), soms mondelinge toestemming die is gegeven (nieuwsbrief), soms een wettelijke verplichting (bewaarplicht) en heel soms een gerechtvaardigd belang (beveiliging website, verbeteren werking website).

Geautomatiseerde besluitvorming

Redhotminute B.V. neemt geen geautomatiseerde besluiten, zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn

Redhotminute B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang is afhankelijk van de soort persoonsgegevens. De volgende bewaartermijnen gelden voor de volgende (soort) persoonsgegevens.

Soort persoonsgegevens Bewaartermijn  Reden 
 NAW gegevens Duur overeenkomst
Tot intrekking toestemming
Uitvoeren overeenkomst
Mondelinge toestemming
 Contactgegevens Duur overeenkomst Uitvoeren overeenkomst
 IP-adres 1 maand Gerechtvaardigd belang
 Gegevens over surfgedrag 1 maand Gerechtvaardigd belang

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Redhotminute B.V. deelt persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de overeenkomst of bij een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld binnen We are you B.V. waar Redhotminute een onderdeel van is.

Hoe gaan wij om met cookies?

De website van Redhotminute B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Er worden dus geen analytische cookies of tracking cookies gebruikt. Cookies zijn bestandjes die worden opgeslagen op het apparaat dat je gebruikt (PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt als je voor de eerste keer deze website bezoekt. Deze cookies zorgen voor een goede werking van de website. Het zijn geen persoonsgegevens. Opgeslagen cookies kan je ook altijd wissen in je browser. Je kan de browser ook zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

Hoe kan je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je kan persoonsgegevens altijd bekijken, wijzigen of wissen. Toestemming die je hebt gegeven kan je altijd intrekken. Bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens kan ook, net als het laten overdragen van persoonsgegevens. Mail daarvoor een verzoek met een kopie van je identiteitsbewijs naar info@redhotminute.com. Daarbij is het belangrijk dat je gevoelige persoonsgegevens zoals je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maakt. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons. 

Heb je klachten over de verwerking van je persoonsgegevens? Dan horen wij het graag. Natuurlijk kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Uiteraard doen wij er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Laat het ons vooral weten als je denkt dat er sprake is van misbruik via info@redhotminute.com.

Redhotminute B.V. beveiligt je persoonsgegevens met:

  • beveiligingssoftware (virusscanner, firewall);
  • TLS ofwel een beveiligde internetverbinding via https;
  • internetstandaarden zoals DKIM, SPF en DMARC om te voorkomen dat je mail ontvangt met een virus, of spam of phishingmails die van ons afkomstig lijken te zijn;
  • DNSSEC als extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar een IP-adres met een digitale handtekening. Zo kan je niet worden omgeleid naar een vals IP-adres.

Meer over Redhotminute