zelfsturende teams

Lekker doorwerken en iets goeds neerzetten. Of liever: het beste. Samen met de klant. In zelfsturende teams, in een organisatie zonder managers. Geen baas dus die zegt wat je moet doen, maar eigen verantwoordelijkheid nemen en met je team beslissingen maken.

  1. front-end developer
  2. stage
  3. open sollicitatie